יאיר אלה

0547772153

יאיר אלה בע"מ - שמאות מקרקעין וייעוץ נדל"ן