מאיר הרוש

0505800861

פרוק ופינוי אסבסט.בניית גגות מפנלים מבודדים.בניה קלה.