מאיר הרוש

מורשה לפינוי אסבסט באישור המשרד להגנת הסביבה

פרוק ופינוי אסבסט.בניית גגות מפנלים מבודדים.בניה קלה.
2193 users