אורי זוהר

מנהל התפעול

מגדל-אור הנדסת תאורה בע"מ.2095 users