מירי קורנמן

ראש תחום תעסוקת סטודנטים

הכוון תעסוקתי, סדנאות והרצאות לסטודנטים בירושלים


2013 users