מירי קורנמן

ראש תחום תעסוקת סטודנטים

הכוון תעסוקתי, סדנאות והרצאות לסטודנטים בירושלים

2095 users