מירי קורנמן

0505889925

הכוון תעסוקתי, סדנאות והרצאות לסטודנטים בירושלים