רותם נמיר פרדס

נדלניסטית

מאמנת משקיעי נדל'ן

2195 users