רותם נמיר פרדס

נדלניסטית

מאמנת משקיעי נדל'ן


2015 users