מרגלית לוי בן עמי,

יועצת נדל"ן.

רי/מקס אבניו חולון בת-ים2195 users