yes

היי,בהמשך לשיחתנו ובמידה ורלוונטי,שלחו הודעה ואחזור. בהמשך להצעת מחיר להצטרפות ליס,ובמידה ורלוונטי שלחו הודעה ואחזור בהקדם.

בהמשך להצעת המחיר להצטרפות ליס,ובמידה ורלוונטי שלחו הודעה ואחזור בהקדם.

2193 users