שאול צור- כלבים פקינז לבן ושיצו

0528601633

תמונות-יש לכוולם...המלצות- אין לכל אחד!!!

Youtube