שאול צור- כלבים פקינז לבן ושיצו

שרות לכל הארץ-הדרכה ומשלוח עד הבית ב250 בלבד

תמונות-יש לכוולם...המלצות- אין לכל אחד!!!2095 users