יוסי גולן

0529279617

יזמות, שיווק, תיווך והשקעות בנדל"ן