מירי חן רותם

סוכנת ומשווקת נדל"ן

מתמחה בטירת הכרמל .מגורים והשקעה

2005 users