אריה רוזנפלד

מנכ"ל נ.ע.רוזנפלד פרויקטים בע"מ

ייעוץ אקולוגי לניתוח מרחבי לחקלאות, יערנות ושמירת טבע2093 users