אריה רוזנפלד

0544709178

ייעוץ אקולוגי לניתוח מרחבי לחקלאות, יערנות ושמירת טבע