מנחם ביטון

תחום הסלולר

מתמחה בקווים פתוחים + טוקמן + תיקון מכשירים + מכירת מכשירים ועוד......

2192 users