אורי יוזם

תודה שאת סתומה

אורי המלך שלך1996 users