רונה לביא

אשמח לעזור לכל אחד

אהיה חברה לכל אחד אבל אני לא יכולה לדבר/לכתוב עכשיו2015 users