מאיר הרוש

מורשה לפינוי אסבסט עי המשרד להגנת הסביבה

פרוק ופינוי אסבסט.בניית גגות מפנלים מבודדים.בניה קלה.2193 users