מארק פרידמן

מכוון תקשורת זוגית

כמה שהפכת את זה וזה עדיין לא הסתדר לך? יש לי את הדרך בשבילך..... זה פשוט וזה עובד! מחזיר שפיות לתקשורת בין זוגות ובין גרושים.

2092 users