דוד יוסף

מוטה גור 4 קומה 11 פ"ת

מומחה נדל"ן בקלר וויליאמס פ" ת2095 users