דוד יוסף

0522213344

מומחה נדל"ן בקלר וויליאמס פ" ת