צחי כהן

גישור ויעוץ

מגשר בענייני משפחה, בתחום העסקי כלכלי, מרצה ומנחה סדנאות גישור

1994 users