צחי כהן

גישור ויעוץ

מגשר בענייני משפחה ובתחום העסקי כלכלי. מגשר רשום בבית המשפט, מרצה ומנחה סדנאות גישור
2092 users