שמשון ישראלוב

0505401555

קנייה ומכירת מט"ח . מחירים מיוחדים לסוחרים כל סוגי המטבעות