פרנקו לוי

frankol@albar.co.il

מנהל תיקי לקוחות-ליסינג פרטי תפעולי2195 users