ירון לוי

0544017178

מטה פעילים למען נכים וקשישים וקידום נושאים חברתיים. פעילות מול הרשויות המקומיות/ביטוח לאומי /משרדי ממשלה /פעילות וקידום חקיקה בכנסת ישראל