ירון לוי

יו"ר מטה קולם של הנכים בישראל

מטה פעילים למען נכים וקשישים וקידום נושאים חברתיים. פעילות מול הרשויות המקומיות/ביטוח לאומי /משרדי ממשלה /פעילות וקידום חקיקה בכנסת ישראל
2011 users