שי שקרוב

יזמות וייעוץ עסקי

ייעוץ לרשויות מקומיות ומוסדות ממשל2011 users