דוד שגב

0542547290

טלפקס: 0774015145 citymax02@gmail.com