שי אמירה

0504456773

חקירת דליקות: רכבים, מבנים ושטחים פתוחים. ושמאי רכב, משאיות, צמ"א וכלים כבדים