שי אמירה

חוקר דליקות ושמאי רכב

חקירת דליקות: רכבים, מבנים ושטחים פתוחים. ושמאי רכב, משאיות, צמ"א וכלים כבדים2098 users