אלירז סיני

אגרונום

תיכנון וביצוע של גינות,שיקום גינות ,מערכות השקיה,ניטור מחלות,טיפול בעצים,סקר עצים.
2193 users