כהן יוסי

0544205789

בברכה עסקית, ד"ר כהן יוסי / סמנכ"ל פתוח אסטרטגי ומחקר חברת ELG.