כהן יוסי

חברת ELG בית השקעות בנדל"ן

בברכה עסקית, ד"ר כהן יוסי / סמנכ"ל פתוח אסטרטגי ומחקר חברת ELG.2095 users