אגמים משאבי אנוש בע"מ

חברת כוח אדם והשמה בענף המלונאות

אורטל עמור-מנהלת תחום השמה וכוח אדם

2095 users