מישל סלוק

0505270445

"מה ששלך שלך ומה שלא שלך לא שלך "