אלירן נחום

0545806000

"אין הטיפה חוצבת בסלע מכוח עוצמתה אלא בכוח התמדתה"