אלירן נחום

מנהל בית החינוך אמי"ת רמב"ם באר שבע

"אין הטיפה חוצבת בסלע מכוח עוצמתה אלא בכוח התמדתה"


2096 users