טלי כהן- מלכיאן M.A

0527524566

בעלת קליניקה לטיפול בדכאון ובדכאון אחרי לידה מרצה בנושא ובנושאים נוספים של כלים לנפש על פי התורה מטפלת גם באמצעות המייל ווידאו

Youtube