גרי רכטמן Gerry Rechtman

מנהל פרוייקטים Project Manager

אדריכלות וניהול פרוייקטים בבנייה
2015 users