גרי רכטמן Gerry Rechtman

מנהל פרוייקטים Project Manager

אדריכלות וניהול פרוייקטים בבנייה2092 users