שבתאי חי אטיאס

0504448454

יועץ נדלן רשת מרכז הנכסים