אורי נוטע

0522756158

חיבורים עסקיים.קניה ומכירת עסקים. שותפויות והשקעות.