אורי נוטע

תיווך עסקים

חיבורים עסקיים.קניה ומכירת עסקים. שותפויות והשקעות.


2093 users