לירן דוידי

lirand@albar.co.il

מנהל לקוחות ליסינג ארצי
2002 users