אברהם לוי

יועץ כלכלי ופעיל ציבורי חברתי

יעוץ לארגונים ממשלתיים ועמותות


2098 users