אברהם לוי

יועץ כלכלי ופעיל ציבורי חברתי

יעוץ לארגונים ממשלתיים ועמותות2013 users