גיל מסורי

יועץ נדל"ן יועץ נדל"ן

מומחה לאיזור בית אליעזר ושכונת הפארק
2005 users