גלית פרביאש

מטפלת רגשית

מטפלת בנומרותרפיה, בקלפים אסוציאטיבים ומפתחת תודעת שפע2195 users