דורון שמעון

0524045059

סוכן תיווך ויועץ נדל"ן שכונת התמחות קריית בן גוריון חולון