מובילי ניצן

0506841175

מובילי ניצן הובלות במרכז לפי משטחים . הובלת חומרים מסוכנים הצמדת משאיות למפעלים. קוי חלוקה .