קארין יורדן

יועצת קריירה

מנהלת פיתוח קריירה בתחום הנדל"ן ברי/מקס סקאי חולון2092 users