מוטי לב

סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי

מגדל אור הנדסת תאורה בע"מ2004 users