פנחס חגי

שיפוצים

"חבר באיגוד קבלני השיפוצים" שיפוצים כלליים צביעה מקלחות הנדי מן צביעת לובי אחזקה חשמל אינסטלציה . 10 שנות וותק
2195 users