אלון קנפו

0522479184

השכרה ומכירות דירות מגרשים מסחרי ועוד