דנגור ניסים

0523654363

משב הנדסת קרור ומיזוג אויר ( 1965) בע״מ