דוד שפיגל

מנהל פרוייקטים

מהנדס מערכות במחשבים
2195 users