דוד שפיגל

מנהל פרוייקטים

מהנדס מערכות במחשבים

2011 users