דניאל ג. סנס

0527253661

השקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל