Neverest

0523272531

מיזם הנמצא כרגע בפיתוח המיועד לילדים עם לקות מוטורית בנושא לבישת הבגדים אנו נשמח להשקעה כספית ובכך להפוך את העולם למקום טוב יותר