מוטי לב

סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי

מגדל אור הנדסת תאורה בע"מ Migdal- or Lighting Eng. LTD

2096 users