הוראות התקנה:

How to install OkBye:

After Download לאחר התקנה

Go to your device's "Settings" and from there go to "apps"

עבור אל "הגדרות" של המכשיר שלך ומשם עבור אל "אפליקציות"

Go to OkBye App

כנס ל- OkBye

Go to Notifications

כנס ל”הרשאות”

Open all notifications

אשר הרשאות

Confirm system settings change

אשר שינוי הגדרות מערכת

Enjoy using our App and please don’t forget to share it with your friends

תיהנו משימוש באפליקציה שלנו ואל תשכחו לשתף אותו עם חבריך!


17690 Downloads